-A +A

Kêr - Kêriadenn - Kumun (listenn digor)

= Commune - Ville - Village (liste ouverte); Kêriadenn - Kumun - Kêr; Kêriadennoù - Kumunioù - Kêrioù; Kêrioù - Kêriadennoù - Kumunioù; Kumun - Kêr - Kêriadenn; Kumunioù - Kêrioù - Kêriadennoù; Village - Commune - Ville (liste ouverte); Ville - Village - Commune (liste ouverte)

> Kêr - Kêriadenn - Kumun (listenn digor)

Taolenn KDK-KDSK ;
307.7BR : KDK-KDSK

Z