Levr

O
     

-A +A

Kanenn d'ar vuhez.

Oberour(ien) : KIDNA Sten ; LANGLEIZ (Rakskrid gant)

Ti-embann_Embanner : Imprimerie Saint-Michel

Plaatscode :
LBR.1(KID) - Doc nr : 6147
1974 - 71 bajenn


Doare :
Barzhoniezh ; Kan-Kanaouenn(où)
Yezh : Brezhoneg Modern / Brezhoneg

E-barzh/Staget : Rakskrid

Descriptoren : Lennegezh Breizh / Oberenn lennegel / Barzhoniezh / KIDNA Sten
Kot Dewey : 891.681(KID)

Aantal exemplaren : 1 (KDSK Bro-Naoned)

Exemplaren

Nr Plaatscode Streepjescode Annotatie
1 [beschikbaar] YReserveren
Z